نشانگر وضعیت شارژ باتری و یا اتصال Micro USB

میزان تقویت‌کنندگی (Gn)

تعداد امواج فراصوت تشخیص¬داده‌شده در یک ثانیه (No)

دمای محیط برحسب سانتی‌گراد (T)

سطح حساسیت (SL)

سطح امواج فراصوت

تنظیم نور نمایشگر(Light)/ ذخیره¬سازی اطلاعات (Store)

منوی تنظیمات (Menu)

نمودار میله‌ای متناسب با سطح امواج فراصوت

نشانگر لیزر (Laser) /تابع MAX

زمان (ساعت و تاریخ)

CLOSE
CLOSE