تنها شرکت تولید کننده در خاورمیانه

تنها شرکت ارائه دهنده خدمات در کشور

کاربرد: تشخیص درصد اتصال حلقه در شینه های روتور ژنراتور های نیروگاهی و موتور صنایع سنگین

مزایای استفاده از این دستگاه: جلو گیری از خاموشی خارج از برنامه-کاهش هزینه های تعمیرات و نگه داری –افزایش قابلیت اطمینان-تخمین عمر تجهیزات

شامل: 1. دستگاه فانکشن پالس و ضربه 2. دستگاه اندازه‌گیری 3. مقسم خازنی 4. اتصالات

CLOSE
CLOSE