کاربرد و قابلیت‌ها:

 قابلیت تشخیص و تعیین مقدار تخلیه جزیی بر روی تجهیزات فشارقوی شامل:

 • شینه و استاتور ماشین های الکتریکی فشار قوی
 • ترانسفورماتورهای قدرت روغنی و خشک
 • کابل و سرکابل­های فشار قوی
 • برقگیر و مقره

ویژگی­ها:

 • نمایش تعداد تخلیه های رخ داده
 • الگوی حل فازی تخلیه جزیی (PRPDA)
 • الگوی بار ظاهری بر حسب فاز وقوع تخلیه
 • الگوی تعداد تخلیه بر حسب فاز وقوع تخلیه
 • الگوی تعداد تخلیه بر حسب دامنه تخلیه
 • الگوی جمع بار بر حسب فاز وقوع تخلیه
 • جمع بار تخلیه جزیی
 • الگوی توالی پالس (PSA)
 • نمایش مقدار سینوسی شبکه فشارقوی تا kV100
 • خروجی USB جهت انتقال اطلاعات
 • نرم‌افزار مخصوص جهت گزارش تست
 • مجهز به الگوریتم هوشمند تشخیص سیگنال
 • کالیبراتور جهت فرایند کالیبراسیون
 • قابل‌حمل و کاربرپسند
 • کیف صنعتی مخصوص
CLOSE
CLOSE