برای دیدن فیلم مصاحبه برنامه نسیم دانش از شبکه نسیم با مدیر عامل شرکت توان آیریا نیک روی این قسمت کلیک کنید.

CLOSE
CLOSE