کاربرد: تشخیص وضعیت سلامت عایق تمام تجهیزات فشارقوی از جمله: ژنراتورهای نیروگاهی-الکتروموتور صنایع سنگین-کابل سرکابل و مفصل فشار قوی-ترانسفورماتورها-برقگیر- مقره-CT و PT

مزایای استفاده از این دستگاه: جلوگیری از خاموشی خارج از برنامه-کاهش هزینه های تعمیرات و نگه داری –افزایش قابلیت اطمینان-تخمین عمر تجهیزات

برخی مشتریان قراردادهای فروش:

پتروشیمی مارون - دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابل Leakage Inspection

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران-دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابلLeakage Inspection

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران - دستگاه پرتابل تست الکتریکال تخلیه جزئی PD CON II

شرکت توزیع نیروی برق کرمان - دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابلLeakage Inspection

شرکت توزیع نیروی برق همدان-دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابلLeakage Inspection

شرکت مادر تخصصی برق حرارتی- خدمات تست نیروگاهی

شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس

CLOSE
CLOSE