آزمایشگاه فشارقوی با هدف ارائه خدمات به فعالیت‌های تحقیقاتی و همچنین انجام آزمون‌های تجهیزات فشارقوی مورد استفاده در صنعت برق جهت حصول اطمینان از كیفیت و عملكرد مناسب آنها حیاتی است. با توجه به تعدد كارخانجات و مراكز ساخت و تولید تجهیزات فشار قوی در كشور و همچنین حجم بالای واردات این كالاها به كشور ، لزوم انجام آزمون بر روی این محصولات جهت تطابق مشخصات و عملكرد تجهیزات مذكور با استانداردهای معتبر ضروری می‌باشد. کارشناسان شرکت توان آیریا نیک آمادگی ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای یا فنی به مصر ف كنندگان و شركتهای برق را دارا می‌باشند.

آزمایشگاه های فشار قوی استفاده کننده از خدمات شرکت توان آیریا نیک:

آزمایشگاه های فشارقوی شرکت مقره و برقگیر سازی سیمکاتک
آزمایشگاه های فشارقوی شرکت فن ژنراتور مشهد
آزمایشگاه های فشارقوی شرکت توزیع برق استان خوزستان
آزمایشگاه های فشارقوی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
CLOSE
CLOSE