واحد فروش: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار دادمان - پژوهشگاه نیرو - ساختمان رویش - واحد 310

دفتر مرکزی: قم- پردیسان- بلوار دانشگاه – پارک علم و فن آوری استان قم – واحد F121- شركت توان آيريانيك

همراه: 09906160288

تلفکس: 32816008-025

کدپستی: 3749113554

ایمیل: info@Tavanayrianik.ir

وب­سایت: www.Tavanayrianik.ir