به‌منظور تشخیص و مکان‌یابی فراصوت تخلیه جزئی در فواصل تا 12 متر و با دقت بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.

CLOSE
CLOSE