به‌منظور تشخیص و مکان‌یابی فراصوت تخلیه جزئی داخل تابلوهای فشارقوی تا فواصل تا 3 متر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

موارد استفاده:

مکان‌یابی تخلیه جزیی در فواصل نزدیک بسته به دامنه تخلیه جزیی

مکان‌یابی تخلیه‌ی سطحی و کرونا در تابلوها و سوئیچ گیرها

تصویر زیر نمونه‌ای از به‌کارگیری این پروب در تابلوها را نشان می‌دهد.

CLOSE
CLOSE