ویژگی های محصول:

• نشان دادن محل تخلیه جزیی با استفاده از لیزر نقطه‌ای

• برد تشخیص و مکان‌یابی تخلیه¬جزیی تا فاصله‌ی 30 متر در شبکه‌های توزیع و تا فاصله‌ی 40 متری در شبکه‌های فوق توزیع و انتقال بسته به دامنه تخلیه جزیی

برای اینکه بتوان میزان بازدهی و تقویت‌کنندگی سنسور آلتراسونیک را افزایش داد بایستی از پروب¬های بشقابی استفاده کرد. با استفاده از این نوع پروب می‌توان سیگنال‌های آلتراسونیک تخلیه جزیی در فواصل دورتر (بیش از 20 متر) را نیز تشخیص داد. در شکل زیر پروب فراصوت بشقابی نشان داده شده است.

نمونه‌ای از به‌کارگیری مکان‌یاب تخلیه در شبکه‌های توزیع در شکل زیر نشان داده شده است.

CLOSE
CLOSE