جهت تست صحت عملکرد دستگاه Leakage Inspection از طریق امواج آلتراسونیک مورد استفاده قرار می گیرد.

تون ژنراتور می‌تواند به‌طور پیوسته امواج مافوق صوت، مشابه امواج فراصوت تخلیه جزیی منتشر کند. با استفاده از کلید OFF/ ON قرارگرفته بر روی پنل، امکان روشن و خاموش کردن تون ژنراتور وجود دارد

قدرت سیگنال آلتراسونیک تولید شده توسط تون ژنراتور را می‌توان با فشار دادن کلید high-low، زیاد و یا کم کرد.

از پله low برای بررسی صحت عملکرد دستگاه و از پله high برای مکان‌یابی درز و شکاف¬های بسیار ریز در محفظه‌هایی همچون پست‌های گازی، کلیدهای گازی، کانتینر و مخازن می‌توان استفاده کرد.

CLOSE
CLOSE