دستگاه بازرسی نشتی و مکان‌یابی تخلیه جزیی

متعلقات دستگاه بازرسی نشتی و مکان‌یابی تخلیه جزیی

کاربرد و قابلیت‌ها

صنایع نفت و گاز

تشخیص و مکان‌یابی نشتی گاز در انواع لوله و شیرهای ارتباطی

تشخیص و مکان‌یابی مکش در مخازن تحت خلأ

صنعت برق

قابلیت تشخیص و مکان‌یابی تخلیه‌جزیی داخل پست و سوئیچ‌گیرها

مکان‌یابی تخلیه‌جزیی در شینه‌های سیم‌پیچ ماشین‌های فشار قوی


دارای گواهی تائید از آزمایشگاه های مرجع فشار قوی

پژوهشگاه نیرو و جهاد دانشگاهی علم و صنعت